Teminatlı Taşımalar

Transit rejimi kapsamında bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe, iç gümrükten sınır gümrüğüne, sınır gümrüğünden iç gümrüğe ve sınır gümrüğünden başka bir sınır gümrüğüne Global ve Kapsamlı teminatlarımız kullanılarak, taşıma yetki belgesine sahip uydudan takip edilebilen araçlarımızla güvenli bir şekilde sevkleriniz gerçekleştirilmektedir.